Derfor bør du opprette et testament i Spania

Hjem / Derfor bør du opprette et testament i Spania

Har du bolig i Spania kan det av flere grunner lønne seg å sette opp et spansk testament. Les mer om hvorfor både du og arvingene kommer bedre ut av det.

Det ligger en trygghet i å vite at boligen din vil bli forvaltet ifølge dine ønsker når du faller fra. Er du norsk statsborger med eiendom i Spania kan denne inkluderes i ditt norske testament, allikevel kan det være mer effektivt og billigere å opprette et testament i Spania.

Arveoppgjøret etter et spansk testament tar typisk 4-6 måneder, mens et norsk testament tar mye lenger tid. Sistnevnte må nemlig oversettes og legaliseres i Spania. Du vil også trenge dokumentasjon på en rekke forhold, som også må oversettes, attesteres og legaliseres.

Et åpent testament er den vanligste formen, og den dekker alle eiendommene, interessene og pliktene du har i Spania, med mindre du har spesifisert at den kun skal omhandle en bestemt eiendom. Har du eller vurderer du å skaffe deg flere verdier i Spania er dette mest praktisk, slik at du slipper å skrive flere testamenter.

Et gyldig spansk testament er også gyldig i Norge, men det kan være lurt å begrense innholdet til verdiene i Spania. Det er nemlig viktig at innholdet i det spanske testamentet ikke motsier innholdet i et norsk testament.

– José Luis Rojas, Advokat & Partner

Hvordan oppretter man et spansk testament?

Personen som skal opprette testamentet, kalt testator, må selv undertegne et åpent testament med en notar til stede. En notar er en upartisk person med juridisk kompetanse innen sivilrett. Notarens jobb er å bekrefte testatorens identitet, at testamentet er opprettet av fri vilje og at testatoren er ved «sans og samling».

Testatoren må ta med en oversetter hvis han eller hun ikke snakker samme språk som notaren, og for utenlandske testatorer må testamentet stå skrevet på både spansk og et annet språk (f.eks. engelsk). Når alt er fastsatt vil notaren beholde det originale dokumentet og gir beskjed til det sentrale spanske testamentregisteret i Madrid (”Registro Central de Ultima Voluntad”). Testatoren beholder en attestert kopi.

Relaterte nyheter

veldedighetsgalla Maiti Nepal

Galla i luksushavnen

Den femte veldedighetsgallaen til Maiti Nepal Marbella ble avholdt 10. september i Puerto Banús.

Vogt Law property investment

Slik leier du ut boligen din i Spania

Mange som kjøper bolig i Spania ønsker å leie den ut i kortere eller lengre perioder. Da er det viktig at du setter deg inn i dine plikter som utleier.

Vogt Law meeting

Kjenner du til skattereglene for å eie bolig i Spania?

Har du fast eiendom i Spania, men bor i Norge, regnes du som ikke-resident i Spania. Her finner du en kort oversikt over skatter og avgifter du som ikke-resident må betale.


Se flere nyheter