Vogt Law Chrstine Sollie Jensen and José Luis Rojas Vazquez

Dette er riktig juridisk prosedyre for å forhindre ulovlige transaksjoner 

I enhver profesjonell kjøps- og salgsprosess er det en risiko for ulovlige transaksjoner, som hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. For å forebygge dette er alle profesjonelle parter i prosessen nødt til å følge pålagte rutiner på riktig måte.

KJENN DIN KUNDE (KYC)  

Eiendomsmeglere, advokater, eiendomsutviklere og kreditt- og finansieringsinstitusjoner må følge forpliktelsene pålagt under lov 10/2010, av 28. april, og tilknyttede relevante forskrifter. Denne loven handler om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Forpliktelsene er basert på prinsippet om «tilbørlig aktsomhet». Det betyr at aktørene er ansvarlige for å iverksette tiltak som kan avsløre eventuelle tegn på hvitvaskingskriminalitet begått av klientene deres, og rapportere disse.  

Formålet er å forhindre enhver transaksjon som kan angå mulig hvitvasking av penger til Utøvende komité av den spanske kommisjonen for forebygging av hvitvasking av penger (Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)). 
 

Advokater, spesielt, er forpliktet til:  

  • å formelt identifisere sine klienter og de faktiske eierne av virksomheten og/eller transaksjonen 
  • å kjenne klientens virksomhet og sørge for at alle relaterte dokumenter er legitime 
  • å verifisere kilden til pengene som brukes som betaling (særlig i eiendomstransaksjoner) 
     

Hvem er klienten? 
Relevant skattekort, ID-kort og pass utstedt av myndighetene i klientens land skal leveres til advokaten. Selskaper og organisasjoner må bekreftes gjennom stiftelsespapirer. 

Hvem eier virksomheten? 
Advokaten må identifisere personen de skal jobbe for før de aksepterer et profesjonelt oppdrag. 

Hva gjør virksomheten? 
Det er viktig å vite og forstå hva kunden driver med i jobben eller virksomheten sin, for å sikre at alle aktivitetene deres følger loven. 

Er pengene brukt lovlige? 
Advokaten må samle dokumenter som viser at pengene som brukes kommer fra en lovlig kilde. Det betyr at de må kunne følge pengenes vei fra de forlater hjemlandet sitt til de kommer til Spania, og vite hva pengene skal brukes til. 

Hva er Kjenn din kunde (KYC)? 
«Kjenn din kunde (KYC)» er en av de mest brukte metodene for forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Å kun fylle ut og signere KYC-skjemaene produsert av personene i transaksjonen er ikke nok. All informasjonen fra kunden må kontrolleres nøye av advokaten, og vurderes sammen med støttedokumenter.  

Advokatens rolle og taushetsplikt 
Advokater har en plikt til å holde klientenes informasjon privat, men det er noen unntak, spesielt når det kommer til å forhindre hvitvasking av penger og terrorisme. Da er det ulovlig å skjule informasjon som omhandler disse forbrytelsene, og de er nødt til å følge forpliktelsene under lov 10/2010. 
 
Advokaten spiller en nøkkelrolle i denne prosessen. De vil sørge for at alt går etter boka når det gjelder KYC, gi deg råd om hvilke dokumenter du trenger å levere, og jobbe som en mellommann mellom deg og andre involverte parter for å sikre at alle følger reglene for å forhindre hvitvasking av penger. Poenget er å sikre at alt er på stell fra start til slutt, og at pengene i transaksjonen er helt lovlige. 

Vi sørger for en smidig prosess.  

Vogt Advokatfirma håndterer juridiske saker knyttet til eiendom, skatt, arv og innvandring til Spania samt saker relatert til spansk og norsk forretningslov. Vogt Advokatfirma ble grunnlagt i 1999.

Relaterte nyheter

forskuddsbetaling innen eiendomsutvikling

Dette er nyttig å vite om forskuddsbetaling innen eiendomsutvikling

Vurderer du å kjøpe deg inn i et byggeprosjekt i Spania, eller er du allerede i en prosess? Da vil du bli godt kjent med konseptet forskuddsbetalinger, en av de mest grunnleggende transaksjonene mellom kjøper og utbygger.

veldedighetsgalla Maiti Nepal

Galla i luksushavnen

Den femte veldedighetsgallaen til Maiti Nepal Marbella ble avholdt 10. september i Puerto Banús.

Derfor bør du opprette et testament i Spania

Har du bolig i Spania kan det av flere grunner lønne seg å sette opp et spansk testament. Les mer om hvorfor både du og arvingene kommer bedre ut av det.

Se flere nyheter