Vogt Law meeting

Kjenner du til skattereglene for å eie bolig i Spania?

Har du fast eiendom i Spania, men bor i Norge, regnes du som ikke-resident i Spania. Her finner du en kort oversikt over skatter og avgifter du som ikke-resident må betale.


  • Inntektsskatt skal betales av alle inntekter du har i Spania. Hvis du leier ut boligen vil dette være leieinntektene dine, regnet ut fra de faktiske inntektene eller en prosent av leieverdien. Dette kan sammenliknes med norsk prosentligning av fritidsbolig. Hvis du ikke leier ut boligen brukes samme type prosentligning som man bruker på eiendommer i Norge.
  • Formueskatt gjelder først etter fradrag av €700.000 per person.
     
  • Eiendomsskatt varierer med verdien på eiendommen og betales årlig.
  • Kommunal søppelavgift ligger på rundt €70-200 per år og betales to ganger i året.
  • Fellesutgifter: Hvis eiendommen tilhører et sameie vil du måtte betale utgifter for fellestjenestene som gartner, vakt osv. Disse utgiftene varierer ut ifra antall kvadratmeter på den totale eiendommen, og regnes ut på grunnlag av budsjettet som vedtas på den årlige generalforsamlingen. 

Hvordan skal du finansiere boligen?

Det er viktig å forhandle seg frem til gunstige lånevilkår før lånet innvilges, da du må betale noen utgifter hvis du skal endre vilkårene eller kansellere lånet i ettertid. Har du planer om å ta opp lån i Norge eller Spania er det flere ting du bør vurdere.

På grunn av finanskrisen i Spania har mange banker blitt mer forsiktige med å gi pantelån, men for ikke-residenter er det vanlig å få lån på opptil 70 prosent av taksten på den faste eiendommen. Tilbakebetalingstiden varierer fra bank til bank, men den lengste avbetalingstiden ligger på 30 år.

Våre advokater har lang erfaring med hvilke skatter og avgifter du må passe på å betale når du er ikke-resident i Spania. Vi guider deg igjennom regelverket slik at du slipper usikkerheten.

Christine Sollie Jensen, adm. direktør & partner i Vogt Advokatfirma

Husk å føre opp eiendommen på den norske selvangivelsen

Norge kan skatte av eiendommen din i Spania, selv om Spania også skatter av samme eiendom. Men for at du skal unngå å faktisk betale dobbel skatt kan du søke om kredittfradrag når du leverer den norske selvangivelsen din, som betyr at du kan få avdrag i den norske skatten for den skatten som er betalt i Spania.

Du må legge ved den spanske selvangivelsen din når du leverer.

Relaterte nyheter

forskuddsbetaling innen eiendomsutvikling

Dette er nyttig å vite om forskuddsbetaling innen eiendomsutvikling

Vurderer du å kjøpe deg inn i et byggeprosjekt i Spania, eller er du allerede i en prosess? Da vil du bli godt kjent med konseptet forskuddsbetalinger, en av de mest grunnleggende transaksjonene mellom kjøper og utbygger.

Vogt Law Chrstine Sollie Jensen and José Luis Rojas Vazquez

Dette er riktig juridisk prosedyre for å forhindre ulovlige transaksjoner 

I enhver profesjonell kjøps- og salgsprosess er det en risiko for ulovlige transaksjoner, som hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. For å forebygge dette er alle profesjonelle parter i prosessen nødt til å følge pålagte rutiner på riktig måte.

veldedighetsgalla Maiti Nepal

Galla i luksushavnen

Den femte veldedighetsgallaen til Maiti Nepal Marbella ble avholdt 10. september i Puerto Banús.

Se flere nyheter