Vogt Law property investment

Slik leier du ut boligen din i Spania

Mange som kjøper bolig i Spania ønsker å leie den ut i kortere eller lengre perioder. Da er det viktig at du setter deg inn i dine plikter som utleier.

Når man har kjøpt en bolig i Spania er det ikke uvanlig at man ønsker å leie den ut når den ikke er i bruk eller for å finansiere kjøpet. Som utleier har du både rettigheter og forpliktelser, og det første du bør gjøre for å lykkes er å inngå en skriftlig avtale med med leietakeren din.

Sett deg inn i lovene som angår deg

I tillegg til nasjonalt lovverk om utleie må du forholde deg til regionale lover i området som boligen ligger i. Det gjøres også forskjell på leieforhold som regnes som utleie av turistboliger og utleie på mer permanent basis.

I utleieforhold av turistbolig regnes leietiden i dager eller uker, boligen er fullt møblert og leietakeren har en annen fast bolig. For permanente leieforhold bør kontrakten settes til under 12 måneder, men kan forlenges med inntil 3 år.

Leieinntektene skal i alle tilfeller skattes av og dokumenteres i den spanske selvangivelsen.

Hva skal betales?

Leiebeløpet avtales mellom deg og leietakeren din, og vedkommende bør betale depositum for minst én måned.

Det er vanlig at utleieren betaler vann, elektrisitet og andre aktuelle kostnader i slike forhold, mens leietakeren stort sett betaler dette i permanente leieforhold. Med mindre noe annet er avtalt vil utleier betale fellesutgifter og eiendomsskatt.

Gode leieforhold starter med gode kontrakter. Uten kjennskap til regler og lovverk om utleie i Spania, kan det ende med dyre konflikter.

José Luis Rojas, advokat & partner i Vogt Advokatfirma

Bli enige om boligens inventar og tilstand

Er det sprekker og mugg i boligen, fungerer elektrisiteten som det skal og hvilke møbler og gjenstander var egentlig i boligen når leieforholdet begynte? Er du og leietakeren din enige om dette fra begynnelsen kan du unngå ubehagelige situasjoner.

En tilstandsrapport basert på en inspeksjon av leiligheten før leieperioden bør legges ved kontrakten, og en felles gjennomgang av boligen etter leieforholdet gjør tilbakebetalingen av depositumet lettere for begge.

Vi bistår våre klienter med å sette opp kontrakter som øker sikkerheten for både utleier og leietaker slik at man unngår dyre konflikter på sikt.

Når leieforholdet tar slutt

Hvis du ønsker å være forberedt på et mulig salg i fremtiden, bør kontrakten spesifisere at du har rett til å vise boligen til interesserte kjøpere. Når du skal selge boligen din har leietaker førsterett til å kjøpe den, med samme betingelser som andre interesserte.

Kontrakten bør tydeliggjøre hvilket beløp leietakeren skal betale hvis vedkommende trekker seg fra leieforholdet, men generelt kan leietakeren trekke seg etter seks måneder med en oppsigelsestid på 30 dager.

Hvis du ønsker å avslutte leieforholdet av en permanent leietaker, har du en plikt til å gi en skriftlig oppsigelse som leietakeren må signere. Utkasting av en leietaker er en lang og vanskelig prosess.

Det spanske lovverket beskytter først og fremst leietakeren, og det holder ikke alltid at du som utleier har en sikker utleieavtale hvis det virkelig skulle skjære seg.

Heldigvis kan de fleste utfordringer løses før det går så langt, og en skriftlig avtale fra begynnelsen vil alltid være et godt utgangspunkt for begge parter.

Relaterte nyheter

forskuddsbetaling innen eiendomsutvikling

Dette er nyttig å vite om forskuddsbetaling innen eiendomsutvikling

Vurderer du å kjøpe deg inn i et byggeprosjekt i Spania, eller er du allerede i en prosess? Da vil du bli godt kjent med konseptet forskuddsbetalinger, en av de mest grunnleggende transaksjonene mellom kjøper og utbygger.

Vogt Law Chrstine Sollie Jensen and José Luis Rojas Vazquez

Dette er riktig juridisk prosedyre for å forhindre ulovlige transaksjoner 

I enhver profesjonell kjøps- og salgsprosess er det en risiko for ulovlige transaksjoner, som hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. For å forebygge dette er alle profesjonelle parter i prosessen nødt til å følge pålagte rutiner på riktig måte.

veldedighetsgalla Maiti Nepal

Galla i luksushavnen

Den femte veldedighetsgallaen til Maiti Nepal Marbella ble avholdt 10. september i Puerto Banús.

Se flere nyheter