Vårt samfunnsansvar

Viktig for oss å gi tilbake til samfunnet

Vi tar vårt samfunnsansvar seriøst, og når vi er så heldige å få drive med det vi elsker vil vi gjerne gi noe tilbake.

Vi støtter veldedige organisasjoner som hjelper mennesker som lider under fattigdom, sult, overgrep og krig i ulike deler av verden. I tillegg leder vi sosiale arrangementer som sponser disse organisasjonene.

Leger Uten Grenser 

Leger Uten Grenser er en medisinsk, global nødhjelpsorganisasjon som tilbyr fysisk og psykisk helsehjelp til de som lider under krig, humanitære kriser og naturkatastrofer. De støtter også flyktninger, bidrar i land med svakt helsevesen og har en stabil tilstedeværelse i kroniske kriser som får lite oppmerksomhet i mediene.

Organisasjonen jobber etter prinsippene uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet, under paraplyprinsippet om at alle mennesker er like mye verdt. Leger Uten Grenser har flere enn 60 000 ansatte og prosjekter i over 80 land.

Leger uten grenser

Maiti Nepal

Maiti Nepal er en non-profit organisasjon som siden 1993 har kjempet for å forebygge seksuell utnyttelse, vold og menneskesmugling av kvinner og barn. Organisasjonen former en trygg base som tilbyr omfattende rehabiliteringsprogrammer som fremmer utdanning, helse, sosial inkludering og autonomi.

Maiti Nepal skaper oppmerksomhet om og setter offentlighetens søkelys på overgrep mot disse gruppene; tilbyr terapi og støtte til sårbare individer; redder kvinner og barn fra fangenskap og utnyttelse; tilbyr juridisk bistand og helsehjelp til overlevende; og rehabiliterer dem gjennom utdanning, terapi og et trygt hjem. Målet er å hjelpe overlevende tilbake til livet og samfunnet. 

Diksha-prosjektet

Diksha-prosjektet har arbeidet for bedre levevilkår for vanskeligere stilte mennesker i den indiske regionen Rajasthan siden 1993.  Organisasjonen fokuserer spesielt på å gi kvinner og barn som har opplevd trauma, evnene, kunnskapen og mulighetene til å kunne bli selvstendige og ta del i samfunnet.

Diksha-prosjektet støtter barn med en traumatisk fortid og som tilhører den laveste kasten i det indiske klassesamfunnet. Dette er de aller fattigste barna, og de har blitt forlatt av, eller mistet en eller begge foreldre grunnet for eksempel AIDS og andre sykdommer eller handikap.

Ved hjelp av økonomisk støtte sikrer Diksha-prosjektet at barna får privat utdannelse, klær, mat, helsehjelp og bedre boforhold. Dette er ikke bare grunnleggende for overlevelse, men gir også bedre forutsetninger for at barna kan skape et selvstendig og fullverdig liv.

Vi sponser to jenter i regionen: Amina og Khushi

Amina er født den 25. november 2014, og har vokst opp hos besteforeldrene sine sammen med sine to stebrødre, Hanif og Habib.

Bestefaren arbeider som sjåfør, mens bestemoren arbeidet ute på jordene og konstruksjonsplasser, før hun ble ufør. Nå passer hun barnebarna, og familien sliter med å få endene til å møtes økonomisk.

Foreldrene har i stor grad har vært fraværende, og familien på fem bor i en hytte bygget av bambus, tre og strå, som monsun-stormer har revet i stykker flere ganger.

Amina Vogt Advokater
Amina

Diksha-prosjektet har sørget for at Amina og stebrødrene kunne begynne på skolen, og prosjektet har i tillegg sponset et tak, bad med toalett og en solcellelampe til familien, slik at de også har lys på kveldstid.

Koronapandemien skapte store problemer for familien og skolene stengte ned i lange perioder. Bestefaren, familiens eneste forsørger, tjente nesten ingenting, og i denne perioden fikk de ekstra penger til mat av Diksha-prosjektet.

Amina elsker å gå på skolen og har utmerket seg akademisk med svært gode resultater. I juni 2022 går Amina i 3. klasse på samme skole som stebrødrene, som nå går i 8. klasse.

Til tross for at besteforeldrene gjør alt de kan for å forsørge de tre barna, som er fullstendig avhengige av dem, gjør alder og svekket helse det vanskelig. Her utgjør Diksha-prosjektet en stor forskjell i hverdagen, og gir bedre langsiktige forutsetninger for at Amina, Hanif og Habib skal klare seg i samfunnet og få et så godt liv som mulig.


Khushi er født den 16. juli 2005, og da hun var seks år gammel forlot faren hennes Khushi, hennes to småsøsken og moren. Han slet med alkoholproblemer og mishandlet kona fysisk og mentalt, noe som preget hele familien og skapte et utrygt sted for barna å vokse opp.

Moren sliter med å forsørge Khushi, lillebroren Rohit, og lillesøsteren Gudiya, og tar midlertidige jobber som kokk, hushjelp og sikkerhetsvakt for å tjene det hun kan.

Khushi Vogt Advokater
Khushi

Barna går på samme skole i regi av Diksha-prosjektet, der de også bor. Feriene tilbringes med moren, men ellers bor hun alene på et rom hun leier i området, og besøker barna så ofte hun kan.

Da koronapandemien brøt ut i 2020 stengte skolen ned i lange perioder, og eksamener ble avlyst. Regjeringen bestemte allikevel at samtlige elever kom til å gå opp en klasse som normalt, og Khushi arbeidet så godt hun kunne da timene ble flyttet online.

Moren slet med infeksjoner og helseproblemer i 2020, og fikk ekstra økonomisk støtte fra Diksha-prosjektet for å kjøpe mat. Etter hvert fikk barna komme tilbake til skolen, først delvis og så på fulltid i september 2021.

Khushi trives på skolen og gjør det svært bra. I juni 2022 har hun avsluttet 10. klasse med strålende resultater, og ønsker å gå videre med biologi og matte. Livsdrømmen er å bli lege, og med Dikshas-prosjektet sin innsats er mulighetene for at denne drømmen kan gå i oppfyllelse mye større.

Støtter lokalt og internasjonalt

Lokalt støtter vi et avvenningshjem i La Linea, Spanias fattigste kommune.

Vi sponser også sosiale arrangementer, deriblant gallaer, der pengene doneres til sakene vi støtter.