Ellen
Martin Jensen

Advokat/Trainee

(+34) 952 776 707

Ellen er født i Norge, men har vært bosatt i Spania siden 2003. Hun har jobbet i Vogt Advokatfirma siden juli 2021.

Hun studerte juss ved Universitetet i Malaga, hvor hun ble uteksaminert i 2021.

Ellen har i hovedsaklig ansvar for saker knyttet til arverett, ulike administrative prosedyrer, gjennomføring av flere informasjons- og varslingsoppgaver og generell bistand.