coins 948603 1920Dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Spania er datert 1. januar 2001 og omfatter ikke bare de som bor i Spania, men også de som erverver, eier eller selger fast eiendom eller har lengre opphold i forbindelse med arbeid. Avtalen legger til grunn den såkalte kreditmetoden, dvs. at skatteyter skal ha fradrag i den norske skatt for skatt som er betalt i Spania. Kreditmetoden innebærer at fast eiendom eid av nordmenn i Spania i prinsippet ikke lenger er unntatt fra beskatning i Norge.

I.h.t skatteavtalen skal alle pensjonister beskattes i bostedslandet. Nordmenn som skattemessig er bosatt i Spania skal således betale skatt av samtlige typer pensjoner i Spania.

Vi legger stor vekt på å forstå våre klienters forretningsmessige og personlige agenda. På den måten kan vi bistå med å finne optimale løsninger ut ifra fra norske og spanske rettsregler.

Vi bistår bl.a. med:
- Generell selskaps- og personbeskatning.
- Opprettelse av skatteidentitets nummer for selskaper og privat personer.
- Skatterepresentant i Spania, herunder innlevering av selvangivelse eller årsregnskap for selskaper etc.
- Skattevurdering i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet og aksjeselskap, kjøp og salg av fast eiendom etc.
- Spørsmål vedr. utflytting fra Norge, innflytting til Spania samt spørsmål vedr. Spansk statsborgerskap.
- Vi har egen regnskapsavdeling