freighter 315201 1280Vi yter juridisk assistanse ved:

- Kjøp/salg av skip.
- Bergning.
- Certerparty-spørsmål.
- Reparasjons-kontrakter.
- Lasteskade.
- Generell maritim juridisk rådgivning.