Oppdrag med fast pris Euro
 • KVALITETSSIKRING VED KJØP AV FAST EIENDOM
 • Arbeidet omfatter:
 • Utarbeidelse av reservasjonskontrakt og forhandling av samme
 • Utarbeidelse av kjøpekontrakt, oversettelse til norsk og forhandling av samme
 • Undersøke om det hviler heftelser på eiendommen
 • Utarbeidelse av fullmakter
 • Innhenting av NIE nummer (skatte ID nummer i Spania)
 • Skatterådgivning – skattemessige konsekvenser i Spania og Norge ved kjøp av fast eiendom i Spania
 • Finansrådgivning
 • Undertegning av skjøtet hos Notar
 • Betaling av skatter og avgifter
 • Tinglysning av skjøtet
 • Overføring av vann- og elektrisitetskontrakter
 1 % av kjøpeprisen*
Minimumspris
€ 2.500*

KVALITETSSIKRING VED SALG AV FAST EIENDOM
Arbeidet omfatter:

 • Utferdigelse av reservasjonskontrakt og forhandling av samme.
 • Utferdigelse av kjøpekontrakt, oversettelse til norsk og forhandling av samme.
 • Undersøke om det hviler heftelser på eiendommen.
 • Utferdigelse av fullmakter.
 • Skatterådgivning – skattemessige konsekvenser i Spania og Norge ved salg av fast eiendom.
 • Undertegning av skjøtet hos Notaren.
 • Beregning av gevinstbeskatning og innlevering av skatteoppgave til skattemyndighetene
 1% av salgssummen*
Minimumspris
€ 2.500*
OPPRETTELSE AV SPANSK TESTAMENT FOR 1 PERSON   € 635

OPPRETTELSE AV SPANSK TESTAMENT FOR SAMBOERE/EKTEFELLER
(2 testamenter)

  € 820
OPPRETTELSE AV NORSK TESTAMENT   € 415

OPPRETTELSE AV SELSKAP

 • Utarbeidelse av fullmakter.
 • Utarbeidelse av vedtekter.
 • Navn sertifikat.
 • Opprettelse av CIF, spansk organisasjonsnummer.
 • Opprettelse av selskapet foran Notaren.
 • Betaling av skatter og avgifter.
 • Innføring av selskapet i Handelsregisteret
  € 1955*

ADMINISTRASJON AV SELSKAP

 • Besørge administrator.
 • Regnskapsføring.
 • Innlevering av årsregnskap.
 • Utarbeidelse av selvangivelse og innlevering av samme.
 • Utarbeidelse av årsrapport.
 • Kommunikasjon med aksjonær(er)
  € 1925
HJELPESKIFTE I SPANIA    € 3300*
SKIFTE I SPANIA    € 5500*
ADMINISTRASJON AV POST   € 415 (årlig)

SELVANGIVELSE
(per person)

  € 195

SELVANGIVELSE
(2 personer)

  € 330

SELVANGIVELSE
(3 eller flere personer)

  € 550
SELVANGIVELSE for utenlands bedrifter med bolig i Spania.   € 275 (per bedrift)

 

SKATTEDEKLARASJONER FOR UTLEIE - IKKE-RESIDENTE

EURO
SKATTEDEKLARASJONER FOR UTLEIE PR. KVARTAL € 100

 

 

REGISTRERING AV EIENDOM I TURISTREGISTERET I ANDALUCIA

EURO
REGISTRERING AV EIENDOM I TURISTREGISTERET I ANDALUCIA € 180-€ 750**

 

 

 

Timepriser Euro
Partner € 330
Senior Advokat € 250
Senior Paralegal Assistent € 170
Junior Paralegal Assistent € 155
Advokat Assistent € 140
Økonom/ Regnskapsfører € 215

 

Alle priser er eksklusiv spansk merverdiavgift (IVA 21% ).

*Administrasjons avgift lik €375 kommer i tillegg til ovennevnte satser

** Vedrørende Decree 28/2016, venligst kontakta oss for mer detaljert informasjon

Firmaets direkte utlegg kommer i tillegg til ovennevnte satser.