Formaliteter, kostnader og eierstruktur ved erverv av fast eiendom i Spania

Formaliteter, kostnader og eierstruktur ved erverv av fast eiendom i Spania

Kontraktene ved erverv

Overdragelse av fast eiendom i Spania er vesens forskjellig fra Norge og innebærer normalt følgende tre trinn:

1. Reservasjons-kontrakt

2. Kjøpekontrakt

3. Skjøte

Les mer: Formaliteter, kostnader og eierstruktur ved...

Kjøp av fast eiendom

Kvalitetssikring

Vårt arbeid vil omfatte:

1. Gjennomgå reservasjonskontrakt.

2. Kontrollere at alle skatter og avgifter er betalt (formuesskatt, ulike kommunale skatter og avgifter, sameieavgifter etc.).

3. Undersøkelse av at eiendommen besitter de nødvendige tillatelser.

4. Forhandle med selger/selgers advokat om Reservasjons- og kjøpekontrakt ("Compraventa")

5. Følge opp ulike betalingsterminer.

6. Forsikre oss om at det utstedes bankgaranti for de ulike innbetalinger (ekskl. reservasjonsgebyr).

7. Besvare klienten spørsmål forut for og etter skjøting.

8. Gi råd om optimal skattestruktur.

9. Gi råd om arv/skifte.

10. Evt. arrangere overdragelse av kontrakter for vann, gass og elektrisitet.

11. Besørge NIE nummer (identifikasjons nummer nødvendig for kjøp av eiendom).

12. Opprettelse av bankkonto.

13. Forhandling om innhold i skjøte (title deed / "Escritura").

14. Utstedelse av Fullmakt (Poder) dersom klienten ikke har anledning til å være tilstede ved overdragelse.

15. Representasjon under underskrift av skjøte.

Vårt salær for ovennevnte er 1.00 % av kjøpesum.

 

Forfattet av advokat Einar Askvig

Tilbakebetaling av moms ved kjøp i Spania

Reglene for tilbakebetaling av merverdiavgift varierer fra land til land. Vi vil i denne artikkelen behandle reglene om tilbakebetaling av spansk og norsk merverdiavgift. Det spanske ordet for merverdiavgift eller moms er "Impuesto sobre el Valor Añadido" - forkortet IVA. Standard raten er 21% men fors kjell ige typer tjenester og produkter har fors kjell ige satser. I Norge er standard raten derimot 24 %.

Tilbakebetaling av spansk IVA

Hvem kan få tilbakebetalt IVA betalt i Spania?

Iht. spansk lov tilbakebetales merverdiavgift ved salg til personer som har permanent adresse (residencia habitual) i et land som ikke er medlem av EU. Dette innebærer at du kan få tilbakebetalt IVA på alle varer du kjøper mens du er på ferie i Spania dersom du har fast adresse i Norge. Etter spansk lov bevises bosted ved å fremvise pass eller annen identifikasjon.

Les mer: Tilbakebetaling av moms ved kjøp i Spania

Hvitvasking og prisutvikling

Hvitvaskingsdirektivet, utarbeidet av EU, er inkorporert i så vel norsk (20/6/2003) som i spansk lovgivning

En kort oppsummering:

Hvem som er pliktig til å undersøke og evt. rapportere: alle banker, forsikringsselskaper, pensjonskasser, postoperatører, revisorer, regnskapsfører, eiendoms- og forsikringsmeglere, advokater og detaljister/mellommenn (ved salg av gjenstander for en verdi av over NOK 40.000).

Hva skal undersøkes og evt. rapporteres: Alle transaksjoner over NOK 100.000 hvor den rapporteringspliktige (se ovenfor) har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forholdet rammes av strfl. 147 a eller 147 b.Dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken skal forholdet rapporteres til Økokrim. Dette skjer anonymt da den potensielle hvitvasker ikke skal underrettes.

Les mer: Hvitvasking og prisutvikling