Arv og arveavgift

Det er Spanias retts regler som er avgjørende for avgiftsgrunnlag, avgiftens størrelse og til hvilket land det skal svares arveavgift. Når det gjelder fast eiendom er man arveavgiftspliktig til Spania, selv om man ikke er fastboende i Spania. Klikk her for mer informasjon om spansk testament og arveavgift.

Selvangivelse i Spania

Vi ønsker å minne våre lesere om plikten til å levere selvangivelse i Spania. Innleveringsfristen av spansk selvangivelse er 31.12 for ikke-residenter som eier fast eiendom i Spania. Skatteplikten til Spania for ikke residenter vil som hovedregel være begrenset til beskatning av boligen og andre inntekter som vedkommende oppebærer på spansk territorium. Vi skal i det følgende se på hvilke skatter en ikke resident som eier fast eiendom i Spania plikter å deklarere.

Innledningsvis vil vi presisere at selvangivelsen gjelder for fast eiendom ervervet i året forut for innlevering av selvangivelse. Dersom du har kjøpt fast bolig i inneværende år har du først plikt til å levere selvangivelse for 2016 innen 31.12 neste år. Videre vil vi gjøre oppmerksom på at det må innleveres en selvangivelse per person. Dersom den faste eiendommen eies av to personer i felleseie, har hver av personene plikt til å innlevere selvangivelse for den andel av den faste eiendommen som vedkommende eier.

Les mer: Selvangivelse i Spania

Inntekts og formuesskatt i Spania og Norge

Innledning

Vi vil i det følgende se på hvilke skatteregler og satser som gjelder for inntekts-og formuesbeskatning i Spania og Norge. I denne orienteringen avgrenser vi mot spørsmålet om bosted i skattemessig forstand. Både residente og ikke residente som har fast eiendom i Spania har skatteplikt til Spania. Når en eiendom eies av et ektepar eller av flere personer i fellesskap regnes hver enkelt av dem for å være uavhengig skattesubjekt, og må derfor innlevere hver sin selvangivelse.

Les mer: Inntekts og formuesskatt i Spania og Norge

Utleie - Ny forskrift (28/2016) som trådte i kraft den 11.05.2016

Den nye forskriften vil gjelde for eiendommer i områder regulert som boligområder i Andaluciaregionen, som tilbys for overnatting mot økonomisk vederlag og som vil bli markedsført av reisebyråer, utleiefirmaer eller via kanaler som internett, annonser i magasiner etc. som igjen gir publikum mulighet til å reservere overnatting.

Les mer: Utleie - Ny forskrift (28/2016) som trådte i...

Skatt- Utleie

SKATTE DEKLARASJON FOR UTLEIE

Dersom du leier ut din faste eiendom (villa eller leilighet) er du forpliktet til å rapportere din inntekt til det lokale skattekontor (Agencia Tributaria/Hacienda).

Les mer: Skatt- Utleie