Tilbakebetaling av moms ved kjøp i Spania

Løst og fast

Reglene for tilbakebetaling av merverdiavgift varierer fra land til land. Vi vil i denne artikkelen behandle reglene om tilbakebetaling av spansk og norsk merverdiavgift. Det spanske ordet for merverdiavgift eller moms er "Impuesto sobre el Valor Añadido" - forkortet IVA. Standard raten er 21% men fors kjell ige typer tjenester og produkter har fors kjell ige satser. I Norge er standard raten derimot 24 %.

Tilbakebetaling av spansk IVA

Hvem kan få tilbakebetalt IVA betalt i Spania?

Iht. spansk lov tilbakebetales merverdiavgift ved salg til personer som har permanent adresse (residencia habitual) i et land som ikke er medlem av EU. Dette innebærer at du kan få tilbakebetalt IVA på alle varer du kjøper mens du er på ferie i Spania dersom du har fast adresse i Norge. Etter spansk lov bevises bosted ved å fremvise pass eller annen identifikasjon.

 

Hvilke vilkår må oppfylles for tilbakebetaling av IVA etter spansk lov?

For det første er det et krav om at det enkelte fakturabeløp er minst € 90,15 . Videre er det et krav om at enheten kan defineres som en ”vare”. Under lovbetegnelsen ”vare” faller alle fysiske gjenstander. Loven begrenser således mot tilbakebetaling av IVA på tjenester. For det tredje må varen eksporteres fra Spania til et land som ikke er medlem i EU. Du må selv bringe varen med deg og følgelig er det ikke tilbakebetaling av IVA for kjøp av fast eiendom i Spania. Det er også et krav om at det ikke har gått mer enn 90 dager mellom dato for erverv av varen og utførsel. Vær oppmerksom på at faktura dato og dato for ervervelse av varen nødvendigvis ikke er overensstemmende.

Eks: Ved kjøp av varer på Corte Ingles får du en kvittering hvor kjøpsdatoen fremgår. Noen dager senere oppsøker du Corte Ingles og ber om tax free skjema og faktura. Fakturaen vil inneholde kjøpsdatoen og en dato for når du fikk utstedt tax free fakturaen. Iht. spansk lov er det krav om at varen forlater Spania innen 90 dager fra kjøpsdatoen uavhengig av fakturadatoen.

Hvordan få tilbakebetalt IVA betalt i Spania?

Ved kjøpet må du be om at det utstedes en tax free faktura og herunder krever butikken at du fremlegger bevis for fast bopel i Norge. Pass er tilstrekkelig.

Fakturaen må fremvises tollmyndighetene og du må også fremvise varen. Tollvesenet skal attestere at varene faktisk går ut av landet, og kan ikke gjøre dette etter at varen er utført. Tollmyndighetene påfører fakturaen et stempel som fastslår at dette er reisegods som utføres fra Spania.

Tollvesenet har kontorer som administrerer tilbakebetalingen av IVA. Disse kontorene finner du på de fleste flyplasser. Ved innlevering av fakturaen får du utstedet en sjekk eller en utbetalings talong som kan innveksles ved de ulike vekslebyråene.

IVA ratene i Spania

I Spania opereres det med tre ulike IVA rater

21 % på de fleste typer varer

7 % IVA – herunder kan nevnes transport, kjøp av fast eiendom, billetter til kino, teater, tannlege.

4 % - bøker, grønnsaker, brød, melk, egg etc.

Tilbakebetaling av norsk moms

På samme måte kan nordmenn som har fast bopel i Spania kreve tilbakebetalt moms betalt på varer ved midlertidig opphold i Norge. Etter norsk lov må den enkelte faktura minst være NOK 250, eksklusive merverdiavgiften.

Den vanlige fremgangsmåten er at selger utfyller en blankett når varen kjøpes

(blankett RD 0032). Ved utreisen er det krav om at du fremviser varen slik at Tollvesenet kan attestere på den utfylte blanketten. Det må ikke ha gått mer enn èn måned fra varen er levert, til den tas med ut av landet. Du må selv sende blanketten tilbake til butikken, slik at selgeren kan betale tilbake merverdiavgiften til deg.

Pensjonister som oppholder seg i Spania i vinter månedene, men som fremdeles har sin faste bopel i Norge kan følgelig glede seg over 21 % rabatt på kjøp av de fleste julepressanger i Spania. Bortsett fra en kø på de fleste flyplasser i Spania, særlig før jul, er prosessen for tilbakebetaling av IVA i Spania enkel. Videre vil vi gjøre oppmerksom på at varer som er tatt ut fra et land skal fortolles inn i bostedslandet. Derfor er det en god regel å gå på rødt ved tolldeklarering.

 

Forfattet av advokat Einar Askvig