Tilbakebetaling av moms ved kjøp i Spania

Reglene for tilbakebetaling av merverdiavgift varierer fra land til land. Vi vil i denne artikkelen behandle reglene om tilbakebetaling av spansk og norsk merverdiavgift. Det spanske ordet for merverdiavgift eller moms er "Impuesto sobre el Valor Añadido" - forkortet IVA. Standard raten er 21% men fors kjell ige typer tjenester og produkter har fors kjell ige satser. I Norge er standard raten derimot 24 %.

Tilbakebetaling av spansk IVA

Hvem kan få tilbakebetalt IVA betalt i Spania?

Iht. spansk lov tilbakebetales merverdiavgift ved salg til personer som har permanent adresse (residencia habitual) i et land som ikke er medlem av EU. Dette innebærer at du kan få tilbakebetalt IVA på alle varer du kjøper mens du er på ferie i Spania dersom du har fast adresse i Norge. Etter spansk lov bevises bosted ved å fremvise pass eller annen identifikasjon.

Les mer: Tilbakebetaling av moms ved kjøp i Spania

Hvitvasking og prisutvikling

Hvitvaskingsdirektivet, utarbeidet av EU, er inkorporert i så vel norsk (20/6/2003) som i spansk lovgivning

En kort oppsummering:

Hvem som er pliktig til å undersøke og evt. rapportere: alle banker, forsikringsselskaper, pensjonskasser, postoperatører, revisorer, regnskapsfører, eiendoms- og forsikringsmeglere, advokater og detaljister/mellommenn (ved salg av gjenstander for en verdi av over NOK 40.000).

Hva skal undersøkes og evt. rapporteres: Alle transaksjoner over NOK 100.000 hvor den rapporteringspliktige (se ovenfor) har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forholdet rammes av strfl. 147 a eller 147 b.Dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken skal forholdet rapporteres til Økokrim. Dette skjer anonymt da den potensielle hvitvasker ikke skal underrettes.

Les mer: Hvitvasking og prisutvikling