Selvangivelse i Spania

Skatt

Vi ønsker å minne våre lesere om plikten til å levere selvangivelse i Spania. Innleveringsfristen av spansk selvangivelse er 31.12 for ikke-residenter som eier fast eiendom i Spania. Skatteplikten til Spania for ikke residenter vil som hovedregel være begrenset til beskatning av boligen og andre inntekter som vedkommende oppebærer på spansk territorium. Vi skal i det følgende se på hvilke skatter en ikke resident som eier fast eiendom i Spania plikter å deklarere.

Innledningsvis vil vi presisere at selvangivelsen gjelder for fast eiendom ervervet i året forut for innlevering av selvangivelse. Dersom du har kjøpt fast bolig i inneværende år har du først plikt til å levere selvangivelse for 2016 innen 31.12 neste år. Videre vil vi gjøre oppmerksom på at det må innleveres en selvangivelse per person. Dersom den faste eiendommen eies av to personer i felleseie, har hver av personene plikt til å innlevere selvangivelse for den andel av den faste eiendommen som vedkommende eier.

Hvilke formues- og inntektsgoder plikter en ikke resident å deklarere?

1. Formuesskatt – Impuestos Patrimoniales

Det skal først og fremst oppgis hvilken formue skatteyter har i Spania.

En ikke-resident må betale formuesskatt av nettoformuen. Formuesskatten beregnes på grunnlag av en tariff utarbeidet av skattevesenet og skal beregnes på grunnlag av den høyeste av følgende verdier:

• Den spanske ligningsverdien på den faste eiendommen, den såkalte valor catastral.

• Skjøteverdien

• En verdi som fastsettes av ligningsmyndighetene.

En skatteyter har selv plikt til å sjekke hvilke av disse verdiene som er høyest.

Den spanske ligningsverdien fremkommer av Eiendomsskatt kvitteringen (IBI) som den registrerte eier mottar en gang i året.

Det er netto verdien på leiligheten som skal legges til grunn for utregning av skatten. Dette innebærer at man kan trekke fra evt. pantelån som hviler på boligen. Det skal ikke vedlegges dokumentasjon på evt. pantelån ved innlevering av selvangivelsen. Skattekontoret kan imidlertid i løpet av en 4 års periode komme tilbake til skatteyter og kreve den dokumentasjon de synes nødvendig. Skatten starter på 0,2 % av de første € 167.129,45, deretter øker prosentsatsen til 0,3 % av beløp opp til 334.252 €. Den høyeste prosentsatsen ligger på 2,5 % og gjelder fast eiendom med netto verdi på over € 10.695.966,06.

Den enkelte skatteyter har et fradrag på € 700.000. Dersom aktiva eies av deg og din ektefelle i fellesskap, innvilges også sistnevnte et fradrag stort € 700.000. Endelig gis et ytterligare fradrag stort € 300.000 dersom spansk eiendom tjener som fast beopel.

2. Inntektsskatt – Impuestos sobre Renta

En ikke resident må betale inntektsskatt av de inntekter han har i Spania, for eksempel ved utleie av sin bolig. Inntekten er den faktiske leien du har tjent eller en prosent av leieverdien.

Inntektsskatten for ikke residenter, som ikke har leid ut boligen, kalkuleres på samme måte som ved prosentligning av fast eiendom i Norge. Skattepliktig fordel er 2 % av den spanske ligningsverdien på den faste eiendommen, den såkalte valor catastral. Det opereres deretter med en flat skattesats på 25 %.

La oss si at den spanske ligningsverdien på din faste eiendom er € 50.000. Skattepliktig fordel er 2 % av € 50.000, som er € 1000. Inntektsskatten utgjør 25 % av € 1000 som er € 250. Dersom den spanske ligningsverdien har vært revidert etter 1994 er den skattepliktige fordel 1,1 % av den spanske ligningsverdien.

Dersom du leier ut din bolig hele året må du betale 25 % av de reelle leieinntektene. I tilfeller hvor du kun leier ut boligen noen måneder per år skal det betales 25 % på de reelle leieinntektene og for de resterende månedene skal inntekten prosentlignes etter modellen beskrevet ovenfor.

3. Skatterepresentant

En ikke resident som eier flere faste eiendommer i Spania har plikt til å engasjere en skatterepresentant i Spania. Dersom leiligheten og garasjen er registrert på ulike grunnboks nummer i Eiendomsregisteret vil du bli betraktet som eier av flere eiendommer. Skatterepresentanten vil vanligvis ta seg betalt fra NOK 2500 – 3.000 avhengig av om skatteforholdet er enkelt eller mer komplisert. Dersom det er ønskelig med skatte bistand kan dere ta kontakt med en av advokatene ved Vogt Advokatfirma Lawfirm S.L., telefon nummer 952 77 67 07.

 

Forfattet av advokat Einar Askvig