Arv og arveavgift

Arv

Det er Spanias retts regler som er avgjørende for avgiftsgrunnlag, avgiftens størrelse og til hvilket land det skal svares arveavgift. Når det gjelder fast eiendom er man arveavgiftspliktig til Spania, selv om man ikke er fastboende i Spania. Klikk her for mer informasjon om spansk testament og arveavgift.