Gode nyheter – arv – Spania

Nyheter

Vi har idag blitt informert om at det skal foretas radikale endringer i beregningen av arveavgiften for Andalucia. Bestemmelsene vil tre i kraft den 1.1.2018.

For arvinger i arveklasse I og II skal det etter nevnte dato ikke beregnes arveavgfit dersom arven for den enkelte arving er lik eller mindre enn 1 million.

Gruppe I er livsarvinger (under 21 år) mens gruppe II omfatter livsarvinger (21 år eller eldre, ektefelle og foreldre).

Hverken de nåværende eller fremtidige regler for minstebeløp gjelder ved forskudd på arv.

 21.09.2017

 Einar Askvig - Advokat/Partner