Arv & Generasjonsskifte

Spania pålegger fortsatt arving eller gave mottager arve- eller gaveavgift. Dette gjelder enten avdøde/giver er skatteresident i Spania eller i Norge. Som hovedregelen oppkreves nevnte avgift når aktiva befinner seg på spansk territorium. Dersom arven beløper seg til € 175 000 (pr. arving eller mindre) beregnes ikke arveavgift.

Da arveavgiften kan bli tyngende for arvingene er det viktig å vurdere eierstruktur allerede ved erverv av fast eiendom i Spania. Vårt firma har utstrakt erfaring med generasjonsskifte – og arveavgifts-planlegging

Fast eiendom

keys 15203 1920Vi bistår våre klienter med erverv, drift eller avhendelse av fast eiendom.

Dette innebefatter bl.a. kontraktsforhandling, kvalitetssikring, finansiering, skjøteinngåelse og tinglysning, klikk her for mer informasjon om hva vårt arbeid vil omfatte. Vår praksis omfatter så vel private klienter som entreprenører, kommuner og prosjektutviklere. Videre omfatter vår rådgivning også eierstruktur; personlig eller gjennom stiftelse av selskap on- eller offshore. Klikk her for mer informasjon om overdragelse av fast eiendom i Spania.

Skatt

coins 948603 1920Dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Spania er datert 1. januar 2001 og omfatter ikke bare de som bor i Spania, men også de som erverver, eier eller selger fast eiendom eller har lengre opphold i forbindelse med arbeid. Avtalen legger til grunn den såkalte kreditmetoden, dvs. at skatteyter skal ha fradrag i den norske skatt for skatt som er betalt i Spania. Kreditmetoden innebærer at fast eiendom eid av nordmenn i Spania i prinsippet ikke lenger er unntatt fra beskatning i Norge.

I.h.t skatteavtalen skal alle pensjonister beskattes i bostedslandet. Nordmenn som skattemessig er bosatt i Spania skal således betale skatt av samtlige typer pensjoner i Spania.

Vi legger stor vekt på å forstå våre klienters forretningsmessige og personlige agenda. På den måten kan vi bistå med å finne optimale løsninger ut ifra fra norske og spanske rettsregler.

Vi bistår bl.a. med:
- Generell selskaps- og personbeskatning.
- Opprettelse av skatteidentitets nummer for selskaper og privat personer.
- Skatterepresentant i Spania, herunder innlevering av selvangivelse eller årsregnskap for selskaper etc.
- Skattevurdering i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet og aksjeselskap, kjøp og salg av fast eiendom etc.
- Spørsmål vedr. utflytting fra Norge, innflytting til Spania samt spørsmål vedr. Spansk statsborgerskap.
- Vi har egen regnskapsavdeling

Selskapsrett

Vi gir råd om valg av selskapsform og organisering av virksomheten, forholdet mellom selskapet og dets aksjonærer, selskapets organer, utarbeidelse av vedtekter etc. I samarbeid med klienten foretar vi selskapsstiftelse og de nødvendige registreringer.

Sjørett

freighter 315201 1280Vi yter juridisk assistanse ved:

- Kjøp/salg av skip.
- Bergning.
- Certerparty-spørsmål.
- Reparasjons-kontrakter.
- Lasteskade.
- Generell maritim juridisk rådgivning.

 

Flere artikler …

Underkategorier

Vi assisterer våre klienter med å finne den beste løsning basert på klientens hjemlandsrett og spansk rett.