Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemCSSConfig has a deprecated constructor in /usr/home/vogtlaw.com/web/plugins/system/cssconfig/cssconfig.php on line 29 Vogt Advokatfirma - Informasjon og nyheter

Nye regler for arv, forskudd på arv og gaver

 

Nye regler for arv, forskudd på arv og gaver

1. Tidligere rettstilstand
Arveavgift for arveklasse I og II ble beregnet for arving som mottok mer enn € 250 000 i arv. Betingelsen var dog at arvingen ikke hadde formue i Spania som oversteg € 1 mill.

Fritaksdelen (€ 250 000) kunne ikke gjøres gjeldende dersom det gjaldt forskudd på arv eller gave.

2. Rettstilstand fra 1.1.2018
Fritaksdelen for arvinger i arveklasse I og II ble øket til € 1 million. Betingelsen om formue under € 1 mill. er fortsatt gjeldende. Forskudd på arv og gave forble uendret som under pkt. 1 ovenfor.


3. Endring forskudd på arv og gaver – 2. kvartal 2019
En lovendring som trådte i effekt den 9.4.2019, likestiller nå arv, forskudd på arv og gaver. Dette medfører at forskudd på arv og gaver ikke skal avgiftsbelastes dersom arveforskuddet/gaven ikke overstiger € 1 mill. pr mottager, og mottager ikke har formue som overstiger € 1 mill. i Spania. Transaksjonen skal gjøres i offentlig dokument.

4. Skatte-avgifts situasjon for giver
4. 1. PlusValia- fast eiendom
Dette er avgiften for den verdiøkning som har funnet sted på den faste eiendom som er en del av leilighet/villa som overdras.
Det er ikke tvilsomt at Plus Valia må betales av giver. Dersom Plus Valia ikke er betalt vil eiendomsregisteret nekte tinglysing av transaksjonen.

4.2. Gevinstbeskatning
Det spørsmål som har voldt mest juridisk hode bry, er spørsmålet om giver må svare gevinstbeskatning når forskudd på arv/gave omfatter fast eiendom. I så fall vil vinningen gå opp i spinningen fra et likviditetsmessig synspunkt.
Dersom gevinsten skulle komme til beskatning på gavetidspunket, vil dette medføre at mottager vil få en inngangsverdi som tilsvarer dagens markedspris. Således kan vi betrakte givers betaling av gevinstbeskatning som forskuddsbetaling av nevnte beskatning. De færreste givere er neppe interessert å forskuttere betaling av skatt.

Vi har kontaktet to utenforstående skatterådgivere. Basert på deres råd har vi, under noen tvil, kommet frem til følgende anbefaling:

- Den verdi som oppgis for transaksjonen er lik den inngangsverdi som giver har på det tidspunkt han/hun ervervet den fast eiendom.
- Dette medfører at det ikke svares noen gevinstskatt for giver.
- Vi må understreke at det foreløpig ikke finnes noen skattepraksis på dette området. Skatteetaten kan klart nok innta et annet standpunkt, noe kun fremtiden vil vise om finner sted.


Marbella, 2. september 2019

Vogt Lawfirm


Einar Askvig
Advokat/Partner

 

 

NYHET: Håndboken med alt du må vite om ditt nye Sydenliv!

Book cover Å flytte til SpaniaNYHET: Håndboken med alt du må vite om ditt nye Sydenliv «Å flytte til Spania» Boken kan kjøpes: Norske Forening, Det Norske Magasinet og via Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - Pris 19.95 € 

Gode nyheter – arv – Spania

Vi har idag blitt informert om at det skal foretas radikale endringer i beregningen av arveavgiften for Andalucia. Bestemmelsene vil tre i kraft den 1.1.2018.

For arvinger i arveklasse I og II skal det etter nevnte dato ikke beregnes arveavgfit dersom arven for den enkelte arving er lik eller mindre enn 1 million.

Gruppe I er livsarvinger (under 21 år) mens gruppe II omfatter livsarvinger (21 år eller eldre, ektefelle og foreldre).

Hverken de nåværende eller fremtidige regler for minstebeløp gjelder ved forskudd på arv.

 21.09.2017

 Einar Askvig - Advokat/Partner

Spanske skattemyndigheter sliper knivene

Spanske skattemyndigheter har det siste året utvist en aggressivitet vi ikke har sett maken til i de snart 19 år vi har vært virksomme i Marbella.

Det gjelder særlig

  1. Gjennomgang av selvangivelser for utenlandske residenter i Spania (vi begrenser oss til å behandle situasjoner hvor nordmenn er skatteresidenter i Spania, men som mottar pensjon fra Norge og/eller har formue i Norge)
  2. Kontroll av leieinntekter/fordelbeskatning for selskap som eier fritidsbolig i Spania - det være seg gjennom spansk selskap (S.L) eller utenlandske selskap

Ad 1. Det blir nå utført en nitid kontroll med at de opplysninger man oppgir på spansk selvangivelse er fullstendige og presise. Dette synes bl.a. å være forårsaket av fortsatt pengemangel i spanske kommuner. En viktigere årsak er nok den utveksling av informasjon mellom Spania og Norge som nå synes å virke meget effektivt. Det er verdt å merke seg at Norge ikke har hjemmel til å beskatte pensjon som utbetales fra Norge til nordmenn som er skatteresidenter i Spania. Denne rett tilligger eksklusivt Spania. Derfor må den norske skatteyter med residens i Spania være nøye med å rapportere pensjons-inntekt til Spanske skattemyndigheter.

Les mer: Spanske skattemyndigheter sliper knivene