keys 15203 1920Vi bistår våre klienter med erverv, drift eller avhendelse av fast eiendom.

Dette innebefatter bl.a. kontraktsforhandling, kvalitetssikring, finansiering, skjøteinngåelse og tinglysning, klikk her for mer informasjon om hva vårt arbeid vil omfatte. Vår praksis omfatter så vel private klienter som entreprenører, kommuner og prosjektutviklere. Videre omfatter vår rådgivning også eierstruktur; personlig eller gjennom stiftelse av selskap on- eller offshore. Klikk her for mer informasjon om overdragelse av fast eiendom i Spania.