5.2 Hvit vaskings lovgivning

Reguleringer i Spania for å hindre hvitvasking av penger krever at advokater skaffer nødvendig informasjon fra sine klienter for å dokumentere at midlene som skal brukes til eiendomstransaksjonen er av lovlig opprinnelse, hvilket pålegger oss å utarbeide en handlingsprotokoll som innebærer at vi spør våre klienter om å fremskaffe følgende dokumentasjon:

• Kopi av siste selvangivelse.

• Kopi av kontoutskrifter for kontoene der midlene overføres fra som gjelder for de siste seks månedene.

• Kopi av de siste tre lønnsslippene for hver person som tar del i kjøpet.

• Kopi av pensjonsutbetalingene for de siste tre månedene.

• Anbefalingsbrev fra bank.

• Hvis midlene kommer fra et lån eller kreditt, kopi av dokumentet som formaliserer lånet.

• Hvis midlene kommer fra arv, kopi av dokumentet som beviser dette.

• Hvis midlene kommer fra salg av eiendom, aksjer, obligasjoner eller annen formue, kopi av dokumentet som beviser salget.