5.- Utleie av leilighet/hus

Mange nordmenn som kjøper bolig i Spania planlegger å finansiere ervervet ved leie ut for kortere eller lengre perioder. For å redusere fremtidige problemer bør utleier ha kunnskap om hvilke rettigheter og forpliktelser leieforholdet medfører. En elementær forholdsregel er at leieavtalen bør være skriftlig, selv om loven også tillater muntlige avtaler. I denne artikkelen vil se på hva en utleier bør være oppmerksom på ved utforming av en leiekontrakt.

I Spania eksisterer det ulike lover om utleie. I tillegg til nasjonale lover om utleie eksisterer det ulike lover om utleie i en del av de autonome regioner. Vi vil i det følgende basere oss på den urbane utleie loven. Vi benytter gjennomgående uttrykket leilighet, men Utleieloven gjelder alle typer boenheter (med visse spesifikke unntak – jfr. for eksempel neste avsnitt).

Utleieloven inneholder visse preseptoriske regler, hvilket innebærer at reglene ikke kan fravikes ved avtale mellom partene. Loven skiller mellom utleie av turist boliger og utleie på mer permanent basis. En bolig karakteriseres som en turistbolig når leietiden settes i dager eller uker, boligen er fullt møblert og leietager beholder sin faste bolig et annet sted. I praksis er et leieforhold mindre enn 12 måneder karakterisert som langvarig, men tvilsspørsmål kan oppstå.