2.- Skatter & utgifter ved å eie - ikke skatteresident i Spania.

a) Impuesto sobre la renta de no residentes - Inntektsskatt for ikke residenter.

En ikke-resident må betale inntektsskatt av de inntekter han har i Spania, for eksempel ved utleie av sin bolig. Inntekten er den faktiske leien du har mottatt eller en prosent av leieverdien (kan sammenlignes med norsk prosentligning av fritidseiendom).

Inntektsskatten for ikke-residenter, som ikke har leid ut boligen, kalkuleres på samme måte som ved prosentligning av fast eiendom i Norge. Skattepliktig fordel er 2 % av den spanske ligningsverdien på den faste eiendommen, den såkalte valor catastral.

Gjeldende sats fra 12. Juli, 2015, for innbyggere bosatt i EU, Island og Norge er 19,50 %.

Gjeldende sats fra 1. januar, 2016, for innbyggere bosatt i EU, Island og Norge vil være 19 %.

La oss si at den spanske ligningsverdien på din faste eiendom er € 50.000. Skattepliktig fordel er 2 % av € 50.000, som er € 1.000. inntektskatten utgjør 19% av € 1.000 som er €190. Dersom den spanske ligningsverdien har blitt revidert etter 01/01/1994 er den skattepliktige fordel 1,1 % av den spanske ligningsverdien.

b) Impuestos sobre el patrimonio – Formuesskatt.

Formuesskatten ble opphevet i Spania med virkning fra inntektsåret 2008. Imidlertid er den gjeninnført i 2011. Formueskatten er først effektiv etter fradrag av 700.000€ per person. Dersom et ektepaer eier en fast eiendom summen er således fradraget €1.400.000€. Hvis permanent residens er i Spania gis det i tillegg eyt fradrag €300.000 per person.

 

c) Eiendomsskatt – IBI – impuesto sobre bienes inmuebles

IBI er en årlig kommuneskatt og må betales av både residenter og ikke-residenter i Spania. Regning kommer til den registrerte spanske adresse en gang i året, vanligvis innen juli hvert år i Marbella og innen mars i Mijas. Eiedomsskattens størrelse varierar med eiendommes verdi.

d) Basura/kommunal søppelavgift.

Den kommunale søppelavgiften betales av både residenter og ikke-residenter i Spania. Regning kommer i posten to ganger i året, og ligger på rundt € 70-200 per år.

e) Felles utgifter Fellesutgifter varierer mht. hvilke tjenester som utføres i felleseiet (gartner, vakt o.l.). Felleskostnadene fastsettes på bakgrunn av et budsjett som vedtas på den årlige generalforsamlingen. Disse utgifter deles ikke pr leilighet (eller pr. hus), men etter det antall m2 man eier (inkludert terrasser og den ideelle andel av byggets fellesarealer).