1.- Ved kjøp

a) Ny eiendom

• Merverdiavgift – IVA.

Kjøper man en bolig under oppføring skal det betales IVA (merverdiavgift). IVA ved kjøp av oppført bolig er 10 %, som også gjelder for garasje og bod. Dersom imidlertid garasje eller bod kjøpes separat vil IVA utgjøre 21 % av kjøpesummen. Denne sistnevnte IVA sats gjelder også ved erverv av tomt. I tillegg skal det betales 1.5 % stempel avgift på kjøpesummen IVA beregnes på skjøteverdien på den faste eiendommen.

• Notaromkostninger.

I tillegg kommer Notaromkostninger på ca. € 800. Notaromkostningene varierer mht. skjøtets kompleksitet og hvor mange notariale sider som brukes ved utarbeidelse av skjøtet.

• Tinglysningsgebyr.

Skjøtet skal videre tinglyses i Eiendomsregisteret. Tinglysningskostnadene ligger vanligvis på ca. € 700.

• Advokat salær.

Advokat salær ved kjøp ligger mellom 1-1,25 % av kjøpesummen, dog minimum € 3.500.

• Meglerkommisjon.

Megler kommisjonen har blitt redusert de senere år. Normalt er nå provisjonen ca. 5 % Det anbefales at man alltid betaler kommisjon mot faktura utstedt megler.

b) Brukt eiendom

• Overføringsavgift

Kjøper man en brukt eiendom skal det betales 8 % overføringsavgift av skjøteverdien opp til 400.000 €. Utover € 400.001 opptil € 700 000 betales det 9 % overføringsavgift. Overføringsavgiften for kjøpesum utover € 700.000 er 10 %. Garasje (som ikke ansees som integrert del av fast eiendom som overdras samtidig) utløser overføringsavgift som følger:

8 % € 0 - 30.000

9 % € 30 - 50.000

10 % € over € 50.000

Overdragelse av møbler belastes med 4% overførings avgift.

Satsen som gjelder for salgsprisen for båter på over 8 meter: 8 %

For å beregne skatt på overtakelse av eiendom eller stempelavgift for å beregne ved kjøp eller salg av eiendom, er det viktig å ta hensyn til skatteverdien på eiendommen, som er verdien skatte kontoret har fastsatt til dette formål, uavhengig av markedsverdien. Hvis det betales skatt basert på et beløp under denne verdien, vil skattemyndighetene kunne kreve betaling for hele beløpet av skatten som gjelder for denne skatteverdien, pluss ytterligere gebyrer og renter. Der er midlertid mulig å påklage slike ekstra skattekrav. Samtidig, hvis disse skattene er fastsatt til et beløp under eiendommens likningsverdi, kan det medføre en bot tilsvarende 50% av andelen for hele skatte beløpet som ikke ble betalt riktig.

I tillegg kommer Notarkostnader, advokatsalær, tinglysningsgebyr som nevnt over og megler kommisjon. Det skal Ikke betales stempel avgift ved kjøp av brukt eiendom.

c) Finansiering og finansieringsutgifter.

• Generelt

Spørsmålet om man bør ta opp et lån i Spania eller Norge må vurderes konkret og vi vil gi en oversikt over kostnader som oppstår i forbindelse med låneopptak i Spania.

Ikke-residenter får vanligvis innvilget lån på opptil 70 % av taksten på den faste eiendommen. Finanskrisen har medført at særlig spanske banker har blitt mer restriktive med å innvilge pantelån.

Du bør gå nøye gjennom lånevilkårene. Det beregnes kommisjoner ved å ta opp lån (jfr.nedenfor), ved endring av lånevilkårene og ved kansellering av lånet. Vi gjør oppmerksom på at alle vilkårene kan forhandles og ofte er det mulig å redusere de ulike kommisjonene noe, men det er viktig at du forhandler deg frem til gunstigere vilkår før lånet innvilges. Opprettelse av lånet skjer hos Notaren, vanligvis samtidig med undertegning av skjøtet for den faste eiendommen.

Oversikt - kostnader ved å opprette lån i Spania .

• Åpnings kommisjon

Varierer fra bank til bank, men ligger vanligvis mellom 1 – 2 % av pantelånets størrelse.

• Rente (fast- flytende)

Dersom du vurderer sjansene for at renten skal opp, bør renten bindes for så lang periode som mulig. I motsatt fall bør det avtales 3 måneders flytende rente.

• Kostnader for utarbeidelse av pantobligasjoner

Avhenger av skjøtets kompleksitet og hvor mange notariale sider som benyttes, men ligger rundt € 750.

• Takseringskostnader

Ca. € 400-700.

• Tinglysingsgebyr

Vanligvis mellom € 500 – 600.

• Stempelavgift

Det skal betales 1.5 % stempelavgift på pantelånets totale ansvar – dvs. summen av hovedstol, ordinære renter, forsinkelse renter og inndrivelsesomkostninger. Stempel avgiften beregnes med basis i totalansvaret som utgjør ca. 150 % av lånebeløpet.

• Forsikring

Ved låneopptak er det et krav om at den faste eiendom forsikres.

• Finansinstitusjonen benytter lokal advokat. Kostnaden belastes låntager og er ca €1000-1500.