3.- Gjeldende lov, arveavgift

Ny europeisk direktiv om arv, med reguleringsnummer 650/2012, av 4. juli gjelder i alle medlemslandene, unntatt i Storbritannia, Irland og Danmark, og for alle arvesaker for personer som dør, fra og med den 17. august 2015.

Denne forordningen bestemmer at den lov som skal gjelde for en europeisk statsborger skal være den som gjelder for siste faste bosted før dødstidspunktet. Imidlertid gir det testator anledning til å velge hvilken lov som skal anvendes, hvilket kan være hans eller hennes eget land da avgjørelsen ble tatt, eller loven som gjelder for den nasjonalitet de hadde da døden inntraff. Valget må nødvendigvis fremkomme i testamentet, og kan selvfølgelig endres eller annulleres når som helst, ved bruk av samme type dokument.

Direktivets umiddelbare praktiske virkning er at det er de materielle regler (jfr. side 28) basert på avdødes lovvalg som skall gjelde for arvefordelingen.

En annen viktig endring i EU-regelverket er at det utstedes en europeisk arveattest (European Certificate of Succession). Dette er et offentlig dokument som gir en EF-borger mulighet til å prøve sine rettigheter som arving, etter at det er bestemt hvilken lov som skal gjelde for den avdøde.