2.- Hvorfor opprette et testament i Spania?

Med hjemmel i spansk rett kan en norsk statsborger disponere over sine eiendeler i Spania i et norsk testament. Juridisk sett er det følgelig ikke nødvendig å opprette et testament i Spania. Et spansk testament vil derimot gjøre skiftet i Spania betydelig enklere, raskere og økonomisk sett er det rimeligere. Det norske testamentet må oversettes og legaliseres. Videre må en rekke forhold dokumenteres som for eksempel testamentets gyldighet, testators rettslige evne for å opprette et testament og samtlige dokumenter må oversettes, attesteres og legaliseres. I praksis vil arve-oppgjør etter et spansk testament ta gjennomsnittlig 4-6 månader, mens det vil ta langt mer tid dersom det kun er opprettet et norsk testament. Arvelaters bankkonto vil bli ”frosset” inntil skiftet har funnet sted. Dette gjelder uansett om vedkommende har et norsk eller spansk testament.