Spansk testament og arveavgift

Det er tre sett regler man må være oppmerksom på når det gjelder testament og arv.

a) De formelle regler- gjelder reglene for opprettelse av testament - f.eks. at det skal være skriftlig etc.

b) Materielle regler- regler som regulerer hvordan arven skal fordeles f.eks. de norske regler om livsarvingers arverett.

c) Arveavgiftsregler - reglene som stipulerer hvor meget arveavgift arvingen skal betale.

Spørsmål om arvefordeling er det mange som skyver foran seg. Dette fører ofte til uventede og unødvendige problemer for arvemottager, særlig dersom arvelater etterlater seg formue i et annet land. Det er svært få arvinger som vet hvordan de skal gripe an en spansk arvesak. Videre er arv dessverre ofte roten til unødvendige familie konflikter. Planlegging kan avverge konflikter og sikre arvelaters vilje. Planlegging på et tidlig tidspunkt kan videre redusere arveavgiften i mange tilfeller.