1. Forskjeller fra Norge

Kjøpsprosessen i Spania er forskjellig fra Norge på vesentlige punkter. For det første finnes det ikke statsautoriserte meglere i Spania. Det kreves heller ingen autorisasjon for å utøve eiendomsmeglervirksomhet. Meglere stiller ingen økonomisk sikkerhet og det er langt fra alle som har forsikring for det økonomiske ansvar som kan pådras. Det arrangeres ingen formell visning slik vi er vant med fra Norge. Eiendommene ligger ofte på nettet hos alle eller mange av eiendomsmeglerne i Spania. Derfor må en forsikre seg om at megleren som opptrer, faktisk har et salgsoppdrag og har fullmakt til å undertegne på vegne av selger.

For det andre er selve kontrakts-delen også forskjellig fra Norge. Vanligvis undertegnes først en reservasjonskontrakt hvor kjøper innbetaler et depositum (mellom € 3.000 og € 6.000) og eiendommen tas da av markedet. Det neste skritt er å utarbeide og undertegne en kjøpekontrakt (Contrato de Compraventa) mens transaksjonen først blir endelig ved inngåelse av skjøte (Escritura Publica) hos Notar.

For det tredje er alle kontrakter på spansk og reguleres normalt av spansk lovgivning.

Benytt deg av advokat i denne prosessen - helst en som behersker både ditt språk og spansk, og et firma som har både spanske og norske advokater beskjeftiget.

Hvor skal vi kjøpe?

Det første spørsmål du må ta stilling til er: Hvilket land? Dernest hvor i landet? Selv når du har bestemt deg for regionen gjenstår fortsatt sted/by-valg og innenfor sted/by er det fortsatt nødvendig å avgjøre nærhet til sjøen, servicetilbud, kommunikasjoner, skoler etc. Ønsket prisklasse begrenser klart nok valgfriheten.

Når man har funnet eiendommen som tilfredsstiller de ønskede kriteria, må man sørge for å skaffe nødvendig informasjon som gir oversikt over den juridiske og økonomiske status på eiendommen. Dette er det vi kort og noe upresist benevner som kvalitetssikring.

%MCEPASTEBIN%