Vogt Advokatfirma Espana S. L.

Vogt Advokatfirma yter juridisk assistanse vedr. fast eiendom, skatt, arv, emigrasjon - immigrasjon til Spania.

Vogt Advokatfirma ble stiftet i 1999 og vårt firma har både norske og spanske advokater og vi kan derfor umiddelbart vurdere rettspørsmål fra både norsk og spansk synsvinkel.

Er du i tvil om skattereglene mellom Norge og Spania?

Vi legger stor vekt på å forstå våre klienters forretningsmessige og personlige agenda. Vi bistår med å finne optimale løsninger ut ifra fra norske og spanske rettsregler.

Vi hjelper deg gjerne med råd om:
- Generell selskaps- og personbeskatning.
- Opprettelse av skatteidentitets nummer for selskaper og privat personer.
- Skatterepresentant i Spania, herunder innlevering av selvangivelse eller årsregnskap for selskaper etc.
- Skattevurdering i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet og aksjeselskap, kjøp og salg av fast eiendom etc.
- Spørsmål vedr. utflytting fra Norge, innflytting til Spania samt spørsmål vedr. Spansk statsborgerskap.

Ta kontakt for mer informasjon